E-magazin Diplomat@

E-magazin Diploma@ već punih pet godina besplatno i jedini na srpskom jeziku čitaocima u Srbiji i regionu donosi sve aktivnosti diplomatskih predstavništava. Pošto je reč o elektronskom magazinu maksimalno se obraća pažnja na očuvanje životne sredine i promovišu aktivnosti mladih.
Sve je lakše uz Diplomat@ i moto: „Samo lepe vesti“!


Diplomat@ 113

Arhiva